Yalan danışmamaq

...yalan sözlərdən də çəkinin. (Həcc surəsi, 30)

Ey iman gətirənlər! Allah'dan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əhzab surəsi, 70)

İncil

Çünki ürəkdən pis fikirlər... yalançı şahidlik və küfr çıxar. (Matta, 15: 19)

Bir-birinizə yalan danışmayın... (Koloselilərə, 3: 9)

Tövrat

...Bir-birinizə yalan satıb aldatmayın... Adıma yalandan and içməyin... (Levililər, 19: 11-12)

Boş xəbər gəzdirməyin. Yalançı şahid olmaq üçün haqsız adamla əlbir olmayın. Şər iş görən izdihama qoşulmayın. Məhkəmədə çoxları ilə birləşərək ədaləti təhrif edib, yalançı şahid olmayın. (Çıxış, 23: 1-2)

Yalan işdən uzaq ol. Günahsıza və salehə ölüm hökmü vermə. Çünki Mən haqsıza bəraət qazandırmayacağam. (Çıxış, 23: 7)

Bölmələr
GƏLİN BİR OLAQ QURANA GÖRƏ BİRLİK
ORTAQ İNANC ƏXLAQİ DƏYƏRLƏR RADİKALİZM